Mišići

Mišićni sistem čoveka obuhvata mišiće ljudskog tela koji rade sa koštanom strukturom, koji su pod voljnom kontrolom i koji su odgovorni za pokretanje, posturu i ravnotežu. Opširno posmatrano, ljudski mišići – kao i mišići svih kičmenjaka – često se dele na prugaste mišiće (ili skeletne mišiće), glatke mišiće i srčani mišić. Glatki mišići su pod nevoljnom kontrolom i nalaze se u zidovima krvnih sudova i struktura poput mokraćne bešike, creva i želuca. Srčani mišić čini masu srca. Odgovoran je za ritmičke kontrakcije tog vitalnog organa za pumpu. On je takođe pod nevoljnom kontrolom. Sa vrlo malo izuzetaka, raspored glatkog mišića i srčanog mišića kod ljudi identičan je rasporedu koji se nalazi kod drugih kičmenjaka.

Ova kategorija se bavi skeletnim mišićima ljudskog tela. Sa naglaskom na pokretima mišića i promenama koje su se dogodile u ljudskoj skeletnoj muskulaturi kao rezultat dugog evolutivnog procesa koji je uključivao preuzimanje uspravnog položaja. Glatki mišići i srčani mišići, kao i fiziologija mišićne kontrakcije, detaljno su opisani u kategoriji o mišićima. Za opise poremećaja koji utiču na ljudski mišićni sistem, pogledajte bolesti mišića.

Pogledajte mišiće podeljene na poziciju u telu. Detaljno se bavimo mišićima vrata, leđa, ramena, abdomena, nogu, ruku itd.

Najčitanije

Najnoviji članci

Dvotrbušni mišić (Digastric)

Dvotrbušni mišić (Digastric) je mali parni mišić smešten u prednjem delu vrata. Pripada grupi mišića nazvanoj nathioidni (suprahyoid) mišići. Osim

Više iz Mišići

Dvotrbušni mišić (Digastric)

Dvotrbušni mišić (Digastric) je mali parni mišić smešten u prednjem delu vrata. Pripada grupi mišića

Zavojni mišić vrata (Splenius cervicis) Anatomija

Zavojni mišić vrata (splenius cervicis), poznat i kao splenius colli je mišić u zadnjem delu

Zavojni mišić glave (Splenius capitis) Anatomija

Zavojni mišić glave (Splenius capitis) je jedan od dubokih, intrinzičnih mišića zadnjeg dela vrata. Nalazi

Sternokleidomastoidni mišić (Sternokleidomastoid) Anatomija

Sternokleidomastoidni mišić (lat. m. Sternocleidomastoideus) je mišić poznat i kao bočni pregibač vrata. Sternokleidomastoidni mišić